Archiwum
Poprzednia wersja strony

Aktualności« wstecz

Komisje obradowały w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Komisje obradowały w Starostwie Powiatowym we Włocławku
Komisje obradowały w Starostwie Powiatowym we Włocławku

6 września odbyła się Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku. Głównym tematem było rozpatrzenie pisma w sprawie dotyczącej podjęcia przez Radę Powiatu we Włocławku  uchwały „wyznaczającej obszary ciche poza aglomeracją, uwzględniając szczególne potrzeby ochrony przed hałasem tych obszarów i podając wymagania zapewniające utrzymanie poziomu hałasu co najmniej na istniejącym poziomie dotyczącym jeziora Karaśnia”

8 września obradowała Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku. Przedstawiono informację Zarządu  Powiatu o udziale i pracach przedstawicieli powiatu włocławskiego w związkach i stowarzyszeniach oraz informację Starosty Włocławskiego dotycząca postępowań administracyjnych prowadzonych w Starostwie Powiatowym w 2021 roku, w tym odwołań od rozstrzygnięć podejmowanych w toku postępowań administracyjnych. Odniesiono się również do informacji Starosty Włocławskiego z realizacji przez Powiat Włocławski w 2021 roku zadania zleconego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i funkcjonowania punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Zachęcamy do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej – szczegółowe informacje w zakładce „Dla mieszkańca” – „Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Włocławskiego”.

9 września odbyły się aż trzy komisje:

- Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu we Włocławku, na której przedstawiono informację na temat realizacji zadań rzeczowych realizowanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności z uwzględnieniem kosztów i sposobu  funkcjonowania  Zespołu w  2021 roku oraz informację Starosty Włocławskiego dotyczącej ilości i zakresu działalności stowarzyszeń funkcjonujących na terenie Powiatu Włocławskiego.

- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu we Włocławku, na której przedstawiono informację z realizacji programów z udziałem szkół powiatu włocławskiego w roku szkolnym 2021/2022 z wykorzystaniem środków zewnętrznych, informację Zarządu Powiatu z  udzielonych dotacji w zakresie sportu w roku 2021, a także informację na temat wykorzystania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2021 roku.

- Komisja Rewizyjna Rady Powiatu we Włocławku, na której przedstawiono informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. w Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku. Wyrażono również opinie w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022 – 2029. Zapoznano się także z protokołami z kontroli: w Starostwie Powiatowym we Włocławku, w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego.

« wstecz

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ