Archiwum
Poprzednia wersja strony

Aktualności« wstecz

Podpisanie umowy na remont dróg powiatowych w gminach Lubraniec i Izbica Kujawska

Podpisanie umowy na remont dróg powiatowych w gminach Lubraniec i  Izbica Kujawska
Podpisanie umowy na remont dróg powiatowych w gminach Lubraniec i Izbica Kujawska

W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym we Włocławku odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizację dwóch inwestycji drogowych prowadzonych na terenie gmin Lubraniec i Izbica Kujawska. 

Starosta włocławski - Roman Gołębiewski wspólnie z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku podpisali umowy z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Robót Drogowych "INODROG" Sp. z o. o. z Inowrocławia. W spotkaniu uczestniczyli również: Stanisław Budzyński - burmistrz Lubrańca, Marek Dorabiała - burmistrz Izbicy Kujawskiej, Grzegorz Śledziński - członek Zarządu Powiatu, Karol Matusiak - radny Powiatu Włocławskiego, Piotr Krygier - sekretarz Powiatu oraz Małgorzata Kręcicka - kierownik Referatu Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego we Włocławku. 

 

Na terenie gminy Lubraniec zostanie przebudowany odcinek o długości 6,2 km drogi powiatowej nr 2831C Pamiątka (gr. woj.) - Lubraniec, przebiegający przez miejscowości: Rabinowo, Korzeszynek, Lubraniec. Zakres prac budowlanych obejmuje: remont nawierzchni jezdni; przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi oraz powiatowymi, budowę ciągu pieszo-rowerowego a dł. 5,2 km oraz przebudowę chodnika na terenie miasta Lubraniec; wykonanie 5 przystanków autobusowych, 7 przejść dla pieszych w tym 6 z oznakowaniem aktywnym. Koszt tego zadania to kwota 9.409.000,00 zł 

 

Druga umowa obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kujawska - Błenna w miejscowości Józefowo. Jest to odcinek o długości 1,5 km. W ramach prac budowlanych będą wykonane: remont nawierzchni, 2 perony przystanku autobusowego, zjazdy indywidualne i publiczne, chodnik, 2 przejścia dla pieszych z oznakowaniem aktywnym oraz odwodnienie powierzchniowe rowów. Koszt realizacji robót to kwota 1.899.000,00 zł.  Termin realizacji  obydwu zadań został ustalony na 31 sierpnia 2021 r. 

« wstecz

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ