Archiwum
Poprzednia wersja strony

Aktualności« wstecz

OBWIESZCZENIE STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO dot. wygaszanych pojazdów

OBWIESZCZENIE STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO

dot. wygaszanych pojazdów

Działając na podstawie art.17 ust.1 w związku z art.17 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023 r. poz. 1394) zawiadamiam, że decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wygasają z dniem 10 czerwca 2024 r.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego we Włocławku ul. Cyganka 28, pokój nr 7, tel. 543066745
Wykaz pojazdów, których decyzje o rejestracji zostaną wygaszone, dostępny pod adresem www.bip.powiat.wloclawski.pl

 

link: https://pow-wloclawski.rbip.mojregion.info/4017/324/obwieszczenie-starosty-wloclawskiego-dot-wygaszanych-pojazdow.html

 

« wstecz

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ