Archiwum
Poprzednia wersja strony

Aktualności« wstecz

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd powiatu we Włocławku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, wpisanej do rejestru zabytków, stanowiącej własność Powiatu Włocławskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Brzezie, gmina Brześć Kujawski.

 

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu we Włocławku  uchwałą nr 550/22 z dnia 12 stycznia 2022 r.
ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
o charakterze ponadgminnym
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lutego 2022 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku,
ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, pok. 35 (sekretariat)
lub nadesłać drogą pocztą na w/w adres.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu we Włocławku w dniu 12 stycznia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie określenia terminu naboru wniosków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Powiatu Włocławskiego.

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2022

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2022

Rozporządzenie w sprawie wystąpienia grypy ptaków

Rozporządzenie w sprawie wystąpienia grypy ptaków

Pismo Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie woj. kujawsko-pomorskiego

Otwarcie pracowni mammograficznej w SPZPS we Włocławku

Otwarcie pracowni mammograficznej w SPZPS we Włocławku

Wykaz ofert

Wykaz ofert

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

INFORMACJA DOTYCZĄCA  PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT WŁOCŁAWSKI W 2022 ROKU

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) Powiat  Włocławski  realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

KOMUNIKAT KM PSP WE WŁOCŁAWKU

KOMUNIKAT KM PSP WE WŁOCŁAWKU

Każdego roku w okresie jesienno-zimowym w domach, w których urządzenia grzewcze oraz przewody kominowe i wentylacyjne są wadliwe lub źle użytkowane wzrasta ryzyko, pożaru, wybuchu gazu, śmiertelnego zatrucia czadem, który nazywany jest także cichym zabójcą.

XXXVI Sesja Rady Powiatu we Włocławku

XXXVI Sesja Rady Powiatu we Włocławku

XXXVI Sesja Rady Powiatu poświęcona była głównie uchwaleniu budżetu Powiatu Włocławskiego na 2022 rok. Radni jednogłośniepodjęli uchwałę, która zakłada dochody na poziomie 124.592.799,67 zł, wydatki ustalono na kwotę 151.262.638,44 zł z czego kwotę 53.824.300,00 zł zaplanowano na zadania inwestycyjne. 

Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ