Archiwum
Poprzednia wersja strony

Aktualności« wstecz

"Strzelnica w powiecie 2024" - konkurs MON

"Strzelnica w powiecie 2024" - konkurs MON

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia "Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej , nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia "Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej , nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa

Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa

9 grudnia dobiegnie końca ostatni w bieżącym roku, VIII rekordowy turnus szkolenia podstawowego w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, który cieszył się rekordowym zainteresowaniem wśród ochotników zainteresowanych służbą wojskową. Ponad 8 200 ochotników przekroczyło bramy 84 jednostek wojskowych na terenie całego kraju (w tym ponad 740 ochotników z województwa kujawsko-pomorskiego). Od momentu wejścia w życie ustawy o Obronie Ojczyzny do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej wstąpiło ponad 42 000 ochotników (zarówno na szkolenie podstawowe, jak i szkolenie specjalistyczne bezpośrednio 

z pasywnej rezerwy). To pokazuje, jak Wojsko Polskie otworzyło się na oczekiwania społeczeństwa. Kolejny turnus DZSW rozpocznie się 15 stycznia 2024 roku. 

Zgodnie z decyzją nr 104/MON z dn. 2 października 2023r.) poniżej terminy turnusów DZSW w 2024r. 

A.27-dniowych turnusów w terminie: 

15.01 – 10.02

19.02 – 16.03

02.04 – 28.04

06.05 – 01.06

10.06 – 06.07

15.07 – 10.08

19.08 – 14.09

30.09 – 26.10

18.11 – 14.12

 

B.12-dniowych turnusów (dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji w dziedzinie obronności państwa oraz programy edukacyjne związane z obronnością państwa, nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej) w terminie:

10.06 – 21.06

17.06 – 28.06

 

Ochotników zainteresowanych wstąpieniem w szeregi Wojska Polskiego zapraszamy do kujawsko-pomorskich Wojskowych Centrów Rekrutacji oraz zachęcamy do aplikowania do służby wojskowej za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego zostanzolnierzem.pl.

Wszyscy zainteresowani służbą wojskową mogą udać się do Wojskowego Centrum Rekrutacji we Włocławku na ul. Okrężną 25 a od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.30 do 15.30, we wtorki do 18.00 oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca od 08.00 do 14.00 (tel. 261 441 048).

 

Informacje na temat rekrutacji do wszystkich form służby wojskowej znajdują się również na stronie internetowej WCR we Włocławku www.wcrwloclawek.wp.mil.pl, oraz profilach Facebook i Twitter.

Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej ? prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla

Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej ? prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla

Realizacja projektu pod nazwą "Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia"

Realizacja projektu pod nazwą "Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia"

Konsultacje Społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka

Konsultacje Społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka

Kasa z pośredniaka na wyciągnięcie ręki!

Kasa z pośredniaka na wyciągnięcie ręki!

Spotkanie informacyjne i Kabaret Skeczów Męczących w Cypriance

Spotkanie informacyjne i Kabaret Skeczów Męczących w Cypriance

Rozporządzenie Nr 12/2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

Rozporządzenie Nr 12/2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 roku

Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 roku
Materiały WideoMATERIAŁY WIDEO

Załatw SPRAWĘ